19

19-05-1890 là ngày mà chủ tịch HCM vĩ đại ra đời và đúng 4 ngày sau cách 108 năm đứa bé này cũng sinh ra đờiii và được đặt tên là BẢO KIỀU
23-05-98 ngày mà trời đất dung hoa vạn vật sinh sôi… con mẹ à nhầm… đã sinh ra một đứa bé mà mẹ vẫn nói cả thế giới này chỉ có một “khác người” có 2 mắt 1 mũi và 4 tri, từ bé đã sớm giác ngộ lí tưởngg của đảng và quả thật 19 năm sau bé đã học ngành quản lí nhà nước
19 năm bây giờ thì đã ko còn là ranh giới giữa trẻ con và người lớn nữa giờ đã phải thực sự trưởng thành rồi ! Nên các bạn đừng có nói sinh năm 98 là chẻ kon nữa nhaaaa ngtaaa 19 tụi rồi đó ngấp nghé 20 rồi
Thêm tuổi mới chúc Kiều thực sự trưởng thành, đặt niềm tin vào con đường mình đã chọn, và điều cuối cùng muốn nói nhất là đã đến lúc trưởng thành để dành tình cảm cho ai đó sau 19 năm mốc meo rồi
#HPBD Cừu Óc choá
#23051998
#cmsnBaokieu ❤️❤️❤️
#baokieuday
#happy19t
* hôm nay được cả phòng laooo vàoooo chúc sn đúng 00h thực sự rất cảm động iuuuu

63 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *