Thời điểm trẻ được 6 tháng tuổi, thay vì bú mẹ hoàn toàn trẻ bắt đầu tập ăn dặm. Tuy nhiên, với nhiều bé việc bú sữa vẫn rất cần thiết. Sau 6 tháng cũng chính là lúc mẹ cần đổi một chiếc bình sữa mới cho trẻ. Trên thị trường hiện nay sản phẩm