Cha G

Cha G.B. Nguyễn Đình Thục: “Thực ra chúng tôi chẳng thấy gì sợ hãi hay ngại ngùng khi quyết định dấn thân con đường đấu tranh, chúng tôi đã đặt ra các tình huống xấu như đi tù hay bị ám sát đều chấp nhận hết rồi, sẵn sàng đón nhận.”
Cha Antôn Đặng Hữu Nam: “Các Linh mục chúng tôi và giáo dân sẽ tiếp tục con đường khời kiện Formosa, đòi công bằng cho người dân. Chúng tôi không chỉ đấu tranh cho chúng tôi, mà còn cho tương lai giống nòi dân tộc bách việt.”
———————–
Luôn đồng hành và cảm phục các Cha! Cầu mong bình yên sớm về trên quê hương và đồng bào con!
Ảnh : Nguồn FB.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *