Egon Krenz thay Honecker

Egon Krenz thay Honecker, lên làm Tổng Bí Thư Đảng CNXHTN Đức được đúng 50 ngày thì cũng mất chức.
Trong hồi ức “Mùa Thu Đức 1989”, Krenz kể:
Khi mất chức Tổng Bí Thư, ông quay về phòng làm việc để lấy vài thứ. Đồng chí của ông ở đó không cho vào, lý do là ông không còn là Tổng Bí Thư nữa (Khi đó Krenz vẫn còn đang là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Chủ tịch Hội đồng quốc phòng!)
Khi bị chính quyền mới tạm giam, ông có nhận được thư của một vị. Vị này trước đó bị chính quyền cũ của ông Krenz coi là phần tử chống đối vì đưa ra nhiều ý kiến phản biện. Nhưng khi Krenz và các lãnh đạo Đông Đức cũ bị giam hãm, truy đuổi, vị này phản đối việc truy bức những người lãnh đạo cũ, hết sức mình tranh đấu để chấm dứt chuyện đối xử như thế với Krenz, tuy rằng quan điểm chính trị khác nhau.
Egon Krenz – Người vẫn tuyên bố không thay đổi lập trường về các giá trị của CHDC Đức cũ – viết rằng ông rất tiếc là lẽ ra phải cùng đối thoại với những người như thế khi mọi sự còn đang yên ổn.

13 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *