Kitkat socola hết hàng

1 1  
Kitkat socola hết hàng. Giờ chỉ còn kitkat trà xanh là sale thôi ạ! Date tận t10 cơ! Để tủ lạnh mát mát khi vui ăn cũng ngon mà khi buồn ăn lại càng ngon ạ:v
See Translation

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *