LỖI ĐỊNH MỆNH

LỖI ĐỊNH MỆNH !
Hồi bé thầy bói bảo : “Lớn lên sẽ theo nghiệp cầm phấn!”. Cứ ngỡ theo nghiệp Giáo viên ai dè trông xe hội chợ 🙁
Thầy bói bảo : “Sau này một tay đưa Đất nước vào Khuôn khổ”. Cứ ngỡ sẽ thành Thủ tướng, Bộ trưởng, Chính trị gia… Hoá ra sau đi đóng gạch làm lò…
Thầy bói bảo : “Về sau nhất định sẽ thay đổi bộ mặt Thành phố!”, tưởng được Sánh vai với anh Hải Quận Một cẩu hết xa giá của bọn nhà giàu, ai dè xách chổi làm thợ quét vôi…
Thầy bói bảo : “Tướng này về sau Uy lực hơn người, hàng ngày đè đầu vít cổ thiên hạ không ai cưỡng lại!”. Cứ tưởng tầm thường cũng phải làm đến quan huyện quan xã, ai dè theo nghề Thợ cạo…
Thầy bói bảo : “Lớn lên sẽ có công việc sáng loà!”. Cứ tưởng sẽ thành Minh tinh Sân khấu hoá ra sau theo nghiệp Thợ hàn….
Thầy bói bảo : “Lớn lên sẽ đi Xế hộp, có lái xe riêng, tay lúc nào cũng cầm 1 cục tiền”. Tưởng làm Sếp lớn ai dè làm lơ xe Buýt….
Thầy bói bảo : “Lớn lên bà con Nông dân ai cũng cần. Cạc Vi Dít đề 3 chữ “PTS”. Tưởng sau này làm Phó Tiến Sỹ Nông nghiệp, ai ngờ làm anh Phun Thuốc Sâu….
Thầy bói bảo: “Tướng này nhất định phải làm Phi Hành gia!”. Khấp khởi mừng ngồi chờ ngày bay lên Vũ trụ. Mà sao giờ Xôi Yến huýt sáo phát chở dăm bịch hành khô chạy như cờ lông công 🙁
Thầy bói bảo : “Lớn lên cuộc sống Nhàn tản, thức đêm ngủ ngày, 2 tay đầy Thư hoạ, lưng đeo túi gấm cuối ngày đi lãnh Tài bạch Kim ngân”. Tưởng sinh vào nhà Viên ngoại, bầu rượu túi thơ Cầm Kỳ Thi Hoạ, ai dè làm…Cầm Đồ Thu Họ hỡii ôi
-st-

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *