Một trong những lời nói cuối cùng của Hitler trước khi tự vẫn: “nếu còn cơ hội sống và đứng đầu một Quốc gia

Một trong những lời nói cuối cùng của Hitler trước khi tự vẫn: “nếu còn cơ hội sống và đứng đầu một Quốc gia, tôi sẽ học theo Stalin”.
http://www.atlantico.fr/…/dernieres-paroles-hitler-avant-su…
Đứng đầu đảng Lao động XHCN Dân tộc Đức ( Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – NAZI), Hitler đã chia sẻ Ba Lan, trước khi tranh giành ảnh hưởng với Stalin ở châu Âu và trên Thế giới, người đứng đầu đảng cộng sản Liên Xô.
Lời nói trên, là chứng minh cho sự tột cùng dã man của Phát xít là tiến tới CNCS.
Stalin hơn Hitler chẳng những về số nạn nhân, mà còn vô nhân tính hơn, vì nạn nhân lại chủ yếu là dân Nga, và cũng mà còn sự lừa đảo vượt bội. Vì nhiều người bị Stalin lừa cho mụ mị mà tung hô y, kể cả những người ở Phương Tây thủa trước. Trong khi tất cả đều thấy tội lỗi của Phát xít.
Cũng chỉ là học trò tàn bạo so với ông tổ, như Phát xít so với Cộng sản, thì Nhà nước Hồi giáo IS chỉ đáng sách dép cho cộng sản về mức độ giết, khủng bố dân.

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *