QUẢNG CÁO

QUẢNG CÁO
(Phục vụ việc thực hiện chính sách tối quan trọng mới cập nhật)
Nhằm thực hiện triệt để và quá mức thành công, cũng như nhân rộng việc áp dụng chính sách tối quan trọng vừa mới được công bố trên bản tin thời sự tivi vừa mới phát dõng dạc 15 phút trước về việc “cách chức bí thơ ban CSĐ Bộ CT giai đoạn 2011-2016 đối với tồng chí Mưa Huy hiệu Vàng” nhân dịp tồng chí nghỉ hưu đầu năm 2016. Việc cách chức này là cần thiết, tuy nhiên phát sinh việc phải xử lý lại tất cả các tài liệu, văn bản, ý kiến … đã chỉ đạo trong 5 năm tồng chí tuy là Bí thơ nhưng theo kết luận mới lại thực ra không phải là Bí thơ.
Vậy nên, cần thiết triển khai ngay lập tức khẩn trương Dự án nhập khẩu không cần qua thầu bè, tâu bẩm, giá cả, thủ tục gì một số lượng 129,3 hoặc 129,3 x 129,3 hoặc 1293 hoặc có thể đến 1293 x 1293 con Mèo Máy Doraemon đến từ tương lai nhằm xử lý tốt nhất khối lượng khổng lồ tài liệu, văn bản, ý kiến … mà tồng chí kia đã ký và chỉ đạo.
Mục tiêu thời gian kết thúc Dự án: Ngày 3 tháng 9 năm 1293.
P/S:
1. Số 1293 là bất di bất dịch, vì liên quan đến con Mèo cần lùng mua.
2. Số ngân lượng thu hồi được do tặng biếu cho kiếm chiếm từ vị trí bí thơ phải được cho vào ví thơ do Doraemon quyết định.

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *