Thơ dự thi của HOÀNG GIA CƯƠNG

Thơ dự thi của HOÀNG GIA CƯƠNG
TRƯỚC AM BẠCH VÂN
Về trời đã bốn trăm năm
Mà như Cụ mãi sống gần dân quê
Am xưa Cụ vẫn đi về
Áo nâu trắng bạc, cổ xe bụi đường …
Đất này mưa nắng gió sương
Đã tôn vinh một Tuyết Giang(*) danh truyền
Bao nhiêu tiến sĩ, trạng nguyên
Nhờ am tranh nhỏ mà nên hiền tài.
Dân mình yêu lúa quý khoai
Thuốc Lào Vĩnh Bảo bao người còn say
Dẫu cầm bút, dẫu đi cày
Nương theo lời “sấm” nuôi dài ước mơ.
Bạch Vân am tự xửa xưa
Hậu sinh kính Cụ nên giờ khang trang
Hai tay nâng một nén nhang
Con xin thỉnh Cụ nguyện làm môn sinh!
Hải Phòng 9/2011
*Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm (1491-1585).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *