Thất bại của người đàn ông là xem thường Vợ, bất hạnh của người phụ nữ là coi khinh Chồng. Một bộ phận không nhỏ đàn ông Việt Nam hiện nay nghèo hèn và dốt nát, bản tính tự ái ngút trời cộng với cái ngu tạo nên những thành phẩm vũ phu và độc