Gan chính là bộ phận quan trọng của cơ thể, đóng góp rất nhiều những vai trò quan trọng trong việc duy trì và bảo trì sức khỏe cho con người, không chỉ là cơ quan đào thải độc tố giải độc cho cơ thể, mà gan còn có hiệu quả rất tốt cho việc