BẠC

BẠC
Đọc bài này xong chỉ thấy tình đời bạc bẽo. Đầu tiên là tình phụ tử sao mà có những người con bất hiếu quá, cha mẹ sinh con, lo cho con nên người nhưng vì chút tài sản mà quay lưng với đấng sinh thành, bỏ mặc cha già với bệnh tật. Con cái như thế thì cũng chẳng bao giờ khá hơn được. Sau đó là tiếc cho thân phận một người nhạc sỹ tài ba, cả đời cống hiến cho âm nhạc, một trong 5 nhạc sỹ thành lập hội âm nhạc Việt Nam, để lại dấu ấn trong lòng công chúng qua những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng như Dư âm, Dáng đứng Bến Tre, Mẹ yêu con, Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa, Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ… thế nhưng cuối đời nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý lại bất hạnh thế này. Thật là bạc bẽo tình đời.
See Translation

6 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *