BÊN CHUNG TRÀ SÁNG NAY

BÊN CHUNG TRÀ SÁNG NAY
Sau tất cả, dù trắng tay hay chẳng làm nên sự nghiệp gì to tát, dù chẳng giữ nỗi người mình đã rứt ruột thương yêu, thì ta vẫn thấy hạnh phúc còn ở trên tay mình và đời sống này là của mình, khi ta vẫn còn giữ nỗi trái tim mình.
Trái tim còn chưa vẩn đục nhiều để có thể nhìn thế giới xung quanh mình đúng như màu sắc chân thực của nó, trái tim còn đủ ấm áp để không quá khó rung lên những thanh âm đồng cảm và sẻ chia.
Trái tim đó, ai cũng muốn có, nhưng điều nghịch lý là người ta chưa chịu dành cho nó một chỗ đứng nơi đông người hay ít nhất giữa con người với nhau, đến nỗi chủ nhân của nó cũng bao phen hú vía vì suýt để lạc mất nó giữa chợ đời.
(trích “Làm như chơi” – Giữ tâm không giữ cảnh -Tác giả: Sư Minh Niệm)
Pm :
Phố lao xao
Cao Sơn một cõi
An nhiên cùng trà