BỘ SÁCH TOÁN SINGAPORE

BỘ SÁCH TOÁN SINGAPORE – MỘT NGÀY CÓ TỚI HAI NIỀM VUI
Chiều nay, nhận được email của một nhà xuất bản Singapore. Họ đã đồng ý giảm tới 45% từ giá bìa cho đơn đặt hàng những quyển sách toán đầu tiên. Mức giá bìa các quyển sách tôi chọn cho mẫu giáo hiện nay là SS4.9 – giảm 45% sẽ chỉ còn là SS2.7 (tức quãng 45.900/cuốn). Mức giá của sách lớp 1 Textbook quãng SS12.9, giảm 45% còn SS7.1, tức là quãng 121.000 VND/cuốn, workbooks là SS5.9 cua lớp 1 – giảm 45% còn SS3.245 – tương đương quãng VND56,000.
Tôi cũng sẽ giúp một nhà xuất bản để đàm phán mua bản quyền in lại các bộ sách giáo khoa toán, hy vọng sẽ đạt được những điều kiện tốt nhất, nhằm giúp các ông bố bà mẹ có được bộ sách toán Singapore với mức giá rẻ nhất trong khả năng có thể. Như vậy, sẽ phải so sánh hai phương án là mua bản quyền hoặc sách nguyên bản thì giá sẽ tốt hơn.
Vậy xin mọi người kiên trì chờ thông tin mới trong mấy tuần tới nhé.

3 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *