Các mẹ bầu tuần này nhớ đi tập đầy đủ để được nhận vé mời tham dự hội thảo “Làm mẹ hạnh phúc ” gồm các Chia sẻ về dinh dưỡng cũng như kiến thức khi mang thai và chuyển dạ do các chuyên gia đến từ Nhật bản và chị Đan Lê chia sẻ nha

Các mẹ bầu tuần này nhớ đi tập đầy đủ để được nhận vé mời tham dự hội thảo “Làm mẹ hạnh phúc ” gồm các Chia sẻ về dinh dưỡng cũng như kiến thức khi mang thai và chuyển dạ do các chuyên gia đến từ Nhật bản và chị Đan Lê chia sẻ nha

25 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *