Cảm xúc vỡ òa trên news feed của một nữ sinh sau buổi khai giảng Tạp Dịch 08

1  
Cảm xúc vỡ òa trên news feed của một nữ sinh sau buổi khai giảng Tạp Dịch 08-2017, bởi vì lớp này theo ý kiến cô là “bậy” hơn Ngọng (lớp cô đang học).
PS. một phần lý do tại sao tên gọi dự kiến ban đầu của Tạp là Bựa.
See Translation

26 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *