Căn cứ theo loại vợt

Căn cứ theo loại vợt, tình trạng vơt. THỦY SPORT sẽ lên lưới cho Ae theo cách tốt nhất. Điều đó sẽ giúp cho cây vợt của Ace phát huy được tối đa sức mạnh.
⚡Đan 2 nút truyền thống.
⚡Đan 2 nút kiểu Victor
⚡Đan 4 nút kiểu Yonex.
( Nếu Ace nào thắc mắc nó lại có nhiều kiểu đan thì mình sẽ giải thích.)
P/s: Ace lưu ý. Đối với 1 số dòng vợt như Victor hoặc Yonex. Nếu trong quá trình sử dụng có lỗi của nhà sản xuất. Thì Hãng chỉ bảo hành với điều kiện cây vợt đó được đan theo hướng dẫn và khuyến cáo.
See Translation