Chắc giờ này dân tình đang tren đường về

Chắc giờ này dân tình đang tren đường về . Ko ai Lai đâu. Kcn hết thật rồi. Đừng inbox dặt nứa hoặc hãy đặt qua đại lí (link đại lí đây nhé). ĐÂY CHỈ LÀ RA ĐƯỢC 1/4 SỐ HÀNG (CẢ JH VÀ HÃNG KHÁC) NÊN KHÁCH BUÔN VUI LÒNG ĐỪNG ĐÒI EM VỘI NHA
https://www.facebook.com/pg/myphamandoshop/photos/…
Hàng đợt sau tớ cũng dặt nhà sx tiếp rồi. Hãy cố gắng :*