Cô dì chú bác / anh chị em / bạn bè ơi cho em hỏi là bây giờ có bảo hiểm của công ty bảo hiểm gì mà khám được ở Vin / Việt Pháp / Hồng Ngọc blah blah không ạ hoặc gói bảo hiểm ở đâu tốt tốt ạ

Cô dì chú bác / anh chị em / bạn bè ơi cho em hỏi là bây giờ có bảo hiểm của công ty bảo hiểm gì mà khám được ở Vin / Việt Pháp / Hồng Ngọc blah blah không ạ hoặc gói bảo hiểm ở đâu tốt tốt ạ
See Translation

26 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *