Có mấy bạn ngộ quá ha

Có mấy bạn ngộ quá ha, ib hỏi mình tư vấn, mua hàng, cách sd… các bạn dù mua hay không mình vẫn rep tn, dù có thiếu sót nhưng mình vẫn rất thật lòng tư vấn cho các bạn. Các bạn hỏi lần 1, lần 2, lần 3 hỏi đã đời rồi các bạn đăng lên hỏi chỗ khác, rồi lấy mấy cái mình tư vấn đi hỏi. Làm vậy có khi nào nghĩ người tư vấn cho mình họ sẽ buồn không?
Dù mua hay không, mình vẫn cảm ơn vì đã quan tâm đến sp bên mình. Nếu như những gì mình tư vấn bạn không tin, bạn có thể tìm mua sp khác. Chứ bạn hỏi ngta rồi, bạn lại lấy chính hình ảnh của ngta, cách tư vấn của ngta rồi chạy tìm chỗ khác mua. Không biết bạn thấy sao chứ mình thấy kì lắm. Mỗi lần thấy mình có cảm giác như vừa bị tán vào mặt vậy =)))