Content is King khi và chỉ khi Chiến Lược Marketing của bạn đặt Content ở vị trí trung tâm

Content is King khi và chỉ khi Chiến Lược Marketing của bạn đặt Content ở vị trí trung tâm. Lợi ích khi sử dụng Chiến Lược Content Marketing là chi phí đầu tư cho Marketing thấp do cắt giảm được ngân sách lớn dành cho quảng cáo, vì Content tốt sẽ thay bạn tự lan truyền.
– Trích nội dung Chiến Lược Content Marketing tôi đã chia sẻ tại OFFLINE CHÚC MỪNG SINH NHẬT #GROUP_Content_Marketing_Masters –
Bạn thấy nội dung này thật sự hữu ích và bạn muốn tôi tiếp tục chia sẻ tại Offline kế tiếp của Group, comment “yes”.
Đông Phương #tinime
#contentmarketing

17 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *