Cuối cùng cũng có được cái chứng chỉ Năng lực hoạt động của Công ty

Cuối cùng cũng có được cái chứng chỉ Năng lực hoạt động của Công ty! Mất 3 tháng với 2 lần trình ra Hội đồng xét duyệt cuối cùng e cũng về tay a! Ôi giời ôi, mừng rơi nước mắt!
Sắp tới lại tiếp tục đi thi cấp giấy chứng chỉ cá nhân!
Chặng đường còn dài, cố lên a c e Kts!

23 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *