Đang đọc lại “Trên đường băng

Đang đọc lại “Trên đường băng – Tony buổi sáng”
“Thế giới sẽ tốt đẹp biết mấy khi người ta biết chia sẻ, đặc biệt là những trải nghiệm. Thay vì trải qua và vấp phải để có nó, người trẻ có thể lĩnh hội thông qua sự chia sẻ của những người đi trước. Dành thời gian để trải nghiệm những cái khác nữa vì thế giới rất rộng lớn và xã hội thì muôn màu”
“Tony mong muốn các bạn trẻ Việt ngày càng văn minh hơn, hào sảng hơn, mạnh mẽ hơn để mỗi cá nhân các bạn phải tự tin, tự trọng, tự lập, tự chủ. Mỗi công dân có lòng tự trọng thì dân tộc sẽ tự cường”
“Một khi một cá nhân có năng lực và có lòng tin, cá nhân đó sẽ cất cánh.”
Sau một ngày đen tối thì ngày hôm sau lại sáng trưng.
See Translation