Đâu có phải cứ là bạn thân

Đâu có phải cứ là bạn thân , là vợ chồng hay mẹ con thì lúc nào cũng đồng quan điểm với nhau nhỉ ??? Trước mỗi một vấn đề của cuộc sống phản ứng của mọi người có thể khác nhau , mâu thuẫn chân chính không phải người đó không hiểu bạn mà là bạn không đủ bao dung cho người đó .

16 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *