Đến lợn nó còn có đôi

1  
Đến lợn nó còn có đôi
Tại sao tôi vẫn đơn côi 1 mình 🙁
See Translation

10 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *