Đi xe hơi mà bị xe hơi khác

Đi xe hơi mà bị xe hơi khác… tạt đầu ngay trong nội thành, mà còn bị tạt từ bên… trái qua. Nghĩa là bạn đi ngược chiều rồi tạt đầu mình. VL
Hoảng hốt nhìn lên thì y như rằng biển 30. Nói không phải phân biệt vùng miền vì mình cũng gốc bắc và sống Hà Nội 7 năm. Nhưng đa phần đi ngu và đi láo ở Saigon toàn biển ngoài bắc vào.
Nhập gia tuỳ tục cái đi mấy bạn…

16 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *