ĐỒNG TÂM: HOÀNG THƯỢNG ĐÃ VỀ LÀNG

ĐỒNG TÂM: HOÀNG THƯỢNG ĐÃ VỀ LÀNG
Hoàng thượng đã giá lâm về Mỹ Đức. Nhưng Ngài không thể xuống Đồng Tâm. Ngài hạ cố về đến phủ huyện là quá lắm rồi.
Theo báo chính thống, Ngài đang ngự tại huyện đường chờ các bô lão Đồng Tâm đến yết kiến và để… xét xử.
Không bô lão nào đến. Vì họ sợ bị vật gãy sườn như lão Kình.
Không đến yết kiến hoàng thượng là mắc thêm tội khi quân, có thể bị tru di ba họ.
Nghe đồn dân Đồng Tâm quyết tử thủ. Xăng đã tẩm và lửa đã sẵn sàng. Không ai muốn điều tồi tệ này diễn ra.
Không biết thực hư thế nào, hồi sau phân giải.
———–
P/S: Những trí thức nào không quan tâm và chia sẻ sự kiện Đồng Tâm tôi khinh và hủy kết bạn hết. Trí thức không quan tâm đến dân chỉ có thể là cục cứt.
Tôi không cần tất cả phải bênh vực dân Đồng Tâm. Tôi cần trí thức bộc lộ công khai quan điểm của mình.
Căn cứ để hủy là chỉ giữ số người like trên stt này!