Em ạ fan ông tướng

Em ạ fan ông tướng,
Em ạ fan anh công an,
Cho em đú theo một tí cho nó đỡ tụt hậu ạ!
1. Em khẳng định là ông tướng sai lè lè.
2. Lý do:
– Ông tướng không phải người lái xe nhưng khi cảnh sát ngoắc xe, ông ấy lại đứng ra can thiệp. Như vậy là không phận sự nhưng cứ vào, là cản trở người thi hành công vụ.
– Ông tướng không cho người lái xe, đối tượng chính, gặp CSGT để giải quyết vấn đề, tức là cản trở công dân thực hiện nghĩa vụ pháp luật.
– Việc CSGT nhận định tình huống có chính xác hay không trong trường hợp này không phải là vấn đề của ông tướng mà là của lái xe với CSGT. Trường hợp lái xe không đồng tình với nhận định của CSGT, có thể yêu cầu CSGT cho xem băng hình (bắn tốc độ thì chắc chắn là có). Đại khái là có nhiều cách giải quyết văn minh và nhẹ nhàng hơn cách ông tướng đã chọn.
3. Các vấn đề ngoài lề như tâm sinh lý của ông tướng, việc gia đình của ông tướng,… đều không nhất thiết đề cập ở đây vì càng nói ra, người thiệt thòi hơn vẫn là ông tướng. Người ta có thể suy diễn ra nhiều điều chung quanh cách hành xử của ông tướng và sẽ chỉ làm tổn hại thêm đến hình ảnh của ông nói riêng và của quân đội nói chung.
4. Ai không đồng tình với em, xin vui lòng xem lại điều 1.
Hết ạ!
#Nhân_tình_thế_thái
See Translation