EM TẶNG ANH TÌNH YÊU

EM TẶNG ANH TÌNH YÊU
Cảm theo TÌNH CHƯA TRỌN của nhà thơ Trần Quế Lâm
Tình dị biệt nên yêu khác biệt
Tưởng đã gần nhưng tiếc hơi xa
Xa trong gang tấc thiết tha
Gần nơi tim quết mạch nha kẹo đường.
Ta cùng ở trước gương chỉ thấy
Bóng bạn tình ở đấy, nhìn thôi
Đưa tay chạm đến chung môi
Bài thơ cùng viết kết đôi chỉ hồng.
Thương nên thấy em trông mắt ngóng
Hiển hiện ngày có bóng thái dương
Yêu nên khổ đã lệ thường
Em không họa lại nghệch chường mặt đeo
Ngày tội ác em gieo êm ái
Thuyền thơ anh phải lái theo nàng
Bài đăng tả cảnh mơ màng
Meo theo con sóng mà ràng lấy em.
Buồn thảm viết đêm tàn lẻ bóng
Em bạo tàn sơ ý biết không?
Hạ đang giận lẫy hờn đông!
Vì ai băng giá đặt vòng kim cô?
Con xin mạo muội họa thơ, mong chú cười thêm chút… chít.