Giời đất vào độ cô hồn

Giời đất vào độ cô hồn
Toàn dân hăng hái bóp lồn chị Tiên.
Sắc thời chả đáng mấy tiền
Ti lại còn ế mới phiền làm sao
Y tế cũng phải bó đao
Đồng bào mở khúc đồng dao…lộn gằm.
Trăm năm cái kiếp con tằm
Nghìn năm cái kiếp rau răm vịt lồn
Ui, lộn…!!!

3 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *