Hello Juneee

Hello Juneee!!!
TẶNG – KHÔNG BÁN
Tớ có 1 nồi nướng Halogen còn mới tinh, chưa dùng lần nào.
Quyết định tặng cho khách ĐÁNG YÊU NHẤT của tháng 6.
Tiêu chí đánh giá độ đáng yêu là: Tin dùng sản phẩm của tớ nhiều nhất. <3 ^*^ See Translation

28 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *