HỌC CÁCH CHẤP NHẬN

HỌC CÁCH CHẤP NHẬN.
– Học cách chấp nhận thất bại để có được thành công.
– Học cách chấp nhận từ bỏ đi dĩ vãng để không mất tương lai.
– Học cách chấp nhận là tình yêu không bao giờ vĩnh cửu.
– Học cách chấp nhận hạnh phúc nào rồi cũng nhạt phai.
– Học cách chấp nhận vật chất là phù du, có hôm nay rồi mai lại mất.
– Học cách chấp nhận cuộc sống là muôn vàn thử thách ta phải đương đầu.
– Học cách chấp nhận cho đi những gì không còn thuộc về mình nữa để có được những điều tốt đẹp hơn.
– Học cách chấp nhận mỗi sai lầm trong cuộc sống là một bài học để giúp ta trưởng thành hơn trong suy nghĩ.
– Học cách chấp nhận là mọi vật chung quanh chúng ta cũng sẽ thay đổi thì lòng dạ người ta cũng sẽ vậy thôi.
– Học cách chấp nhận một ngày nào đó vì cuộc sống bạn cũng sẽ phải đứng vững một mình để tranh đấu và sinh tồn.
Cuộc sống không bao giờ hoàn hảo vì con người có ai hoàn hảo đâu, rồi tất cả cũng sẽ phải thay đổi.
< sưu tầm >

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *