Hok hiểu nổi bà fb bả có cái biểu cảm thả cái bông hoa màu TÍM chi nữa

Hok hiểu nổi bà fb bả có cái biểu cảm thả cái bông hoa màu TÍM chi nữa. Vô lí ,vô nghĩa với bà Pu . Muốn nghĩ chơi fb vì cái bông hoa màu TÍMMMMMMMMMMMMMM
#nỗi_lòng_tui_ai_thấu
#Pu_có_ưa_màu_tím_chăng???
#sao_là_màu_tím_mà_không_phải_là_tám_trăm_ngàn_màu_khác ???????
#bông_hoa_màu_tím