Hôm nay dọn nhà

Hôm nay dọn nhà, tình cờ tìm thấy bài hát viết cách đây 11 năm. Ngày ấy, mình viết 2 bài, sau khi viết xong mình đem sang nhờ cha Vũ Khởi Phụng, dòng Chúa Cứu Thế nhận xét. Cha bảo lần sau con viết cần có cao trào hơn nữa, nhưng khởi đầu như vậy cũng tạm rồi, con cứ gửi vào tạp chí Thánh Nhạc Ngày Nay xem họ có đăng không, nếu họ đăng bài con chứng tỏ là đạt. Mình đã gửi 2 bài cho Thánh Nhạc Ngày Nay, thì bài này được chọn đăng trong mục “tác phẩm mới”, còn bài kia bị loại. Bây giờ khao khát viết Thánh Ca lại nổi lên, nên mình up bài hát ngày xưa được chọn. Và quyết tâm sẽ theo tiếng gọi con tim là chính thức lần mò theo con đường viết Thánh Ca. Cháu xin chú nhạc sĩ The Thong Bui nhận xét cho cháu bài này, chú đừng nương tay ạ!