Hôm nay trong lúc thiền buổi sáng

Hôm nay trong lúc thiền buổi sáng, một giọt nước mắt đã ứa ra từ mắt phải.
Nhớ tới lần “Trao năng lượng lành” mới đây ở biển, nhóm mình gần 20 người đã có 2 ngày thật an yên.
Khi anh T nói chuyện với nhóm, dù chỉ là chuyện rất bình thường, mà cũng có khi có cảm giác muốn khóc.
Khóc, không phải vì buồn. Càng không có tốt xấu đúng sai. Còn cảm giác được là còn vui mừng hạnh phúc được.
Thật cám ơn tất cả mọi người đã gặp, mọi điều đã qua và sẽ đến.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *