Họp xóm bàn 3 việc

Họp xóm bàn 3 việc.
Thứ nhất, gặt mùa phải bảo đảm cách mặt đất 15 cm, giá không quá 140 ngàn đồng/ sào (trừ ruộng lúa sập ngập nước thỏa thuận giữa chủ với thợ). Việc tranh giành, cải vã, đánh nhau đã có công an thôn giải quyết, cả thôn góp kinh phí cho việc này là 5 trăm ngàn đồng/ vụ.
Thứ hai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đồng Chăm sẽ trồng khoai lang. Trước đây hồi hợp tác có đủ rều, rạ, phân chuồng, phân đạm khoai có ruộng đạt năng suất từ 8 tạ đến 1 tấn củ/ sào, lúa gạo không có phải ăn khoai trừ cơm. Nay giảm chăn nuôi, chẳng có rều và phân chuồng, dùng phân hóa học nhiều, năng suất chỉ đạt từ 5 – 8 tạ củ /sào, khoai trở thành đặc sản. Mỗi kg củ vụ vừa qua bán 10 ngàn đồng, họ mua tại ruộng, lại tranh nhau tự đào nữa. Trong khi đó năng suất lúa từ 2 đến 3 tạ/ sào. Lúa Khang Nhân hiện nay bán 500 ngàn đồng / tạ. Lúa dẻo bán 600 ngàn đồng/ tạ. Như vậy trồng khoai có lợi gấp 2 đến 3 lần trồng lúa lại không cần chum, thùng cất giữ, lại có thêm rau lợn nữa nhưng ít ai mặn mà. Nguyên nhân chính là khâu cào vồng khoai và làm cỏ băng, cỏ vùn đều bằng tay, trong khi đó lúa phun thuốc cỏ 2 lần phun thuốc sâu vãi đạm là gặt, cũng bằng máy. Người Hòa Ninh không có ruộng nên họ vào xin làm trong mình. Ruộng họ quá ít chỉ trồng rau ngày nào cũng đi chợ bán mà giàu,có nhà 1 sào rau quanh năm bán được 15 đến 2 chục triệu đồng. Họ giàu nhờ siêng và tiết kiệm.
Thứ ba, làm điểm ở thôn Bắc, mọi người nhất trí mỗi tháng góp 5 ngàn đồng/khẩu để vận chuyển rác thải 2 chuyến lên đốt ở Quảng Tiên. Quy định xác chết động vật đem chôn, xác thực vật đem đốt chỉ thu gom bao bóng ni lông thôi vì loại Pô li ê ti len khi đốt tạo thành đioxin gây ung thư. Bà con bầu xóm trưởng chỉ đạo đội thu gom rác thải!

6 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *