Họp xóm

Họp xóm! Triển khai kế hoạch tháng 8 của chi bộ. Thu hoạch mùa ở thôn Bắc, theo kế hoạch sẽ trợ cấp cho việc giám sát hợp đồng giữa thợ máy gặt và bà con là 5 trăm ngàn đồng nhưng anh Hóa nói đó là trách nhiệm của một người công an viên. Anh kiên quyết không nhận một đồng nào. Năm nay máy gặt đúng yêu cầu của bà con, thu hoạch mùa rất tốt đã tránh được trời mưa, phơi khô quạt sạch rồi mới có mưa to nên bà con rất phấn khởi. Hoan hô tinh thần trách nhiệm của anh Hóa!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *