Khi có bất kỳ điều gì không mong đợi đột nhiên xảy đến với bạn

Khi có bất kỳ điều gì không mong đợi đột nhiên xảy đến với bạn, Hãy bình tĩnh.
Hãy tự nhủ với bản thân rằng: Mình biết chuyện này sẽ xảy ra.
Hãy suy nghĩ linh hoạt và tìm cách ứng phó với sự kiện tồi tệ đó để không làm đỡ mất nhịp độ công việc.
Sau đó hãy tự hỏi bản thân rằng nếu biết trước thì mình phải chuẩn bị thế nào cho tình huống không may này.
Hãy cố gắng rút ra những bài học từ tình huống đó, rồi tiếp tục tiến bước, chắc chắn bạn sẽ không phải sai lầm tương tự một lần nữa. Đó là cách để khắc phục sai lầm và giải quyết vấn đề.
Đó cũng là các để con người trưởng thành và trở thành người chủ động trong công việc, trong sự việc và trong cả cuộc sống
của mình.
Trích: Nghĩ lớn để thành công – Donald Trump

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *