Lý do xin học của một học viên tương lai (bị chị thúc đi học)

1  
Lý do xin học của một học viên tương lai (bị chị thúc đi học). Chiếu theo phản hồi này thì có vẻ như: những nữ sinh mà enjoy cả 3 lớp học có phần “nam tính” ( = ế lại càng ế). Mà theo quan sát của tôi, những nam sinh mà enjoy cả 3 lớp lại có chiều hướng “nữ tính”. Tự phân tích một hồi thì rút ra kết luận: THẾ LÀ THẾ ÉO NÀO???
See Translation

48 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *