Ma trâu hay còn gọi là ràng trâu

Ma trâu hay còn gọi là ràng trâu
Đó là những vong hồn con trâu đã bị chết trong rừng oan hồn nó lẫn khuất nơi rừng xanh. Hễ ban đêm nghe đâu có hơi người nó lại tìm đến vì đây là trâu dân thả lâu ngày bị bệnh chết trong rừng.
Đợt đi rừng vừa qua tôi chứng kiến nhưng đa phần ma trâu nó không ghê gớm nó chí chạy xung quang lán trại rống lên từng tiếng nếu gặp lửa nó bỏ đi ngay nó không kinh sợ bằng những cô gái thang niên xung phong chiều chiều ra vo gạo bờ suối có cô con hỏi cho theo về với vì đã hết chiến tranh mấy chục năm rồi. Tôi chưa được dịp gặp ma sẵn sàng nhưng dân đi rừng làm gỗ thì có người đã gặp khi cưa cây gỗ đổ xong bóng người con gái đứng đầu ngọn cây bảo ” anh cho em theo về với, người đó về ốm 2 tháng và bỏ rừng luôn”