Maku khai trương thêm chi nhánh 553 Sư Vạn Hạnh Q10

Maku khai trương thêm chi nhánh 553 Sư Vạn Hạnh Q10.
Chạy ra ủng hộ thấy 1 hàng dài đang xếp hàng hoảng quá tính đi về.
May sao quản lý thấy kéo lại và có nhã ý tặng 2 ly.
Đoán xem bạn Don nhận quà hay trả tiền ?
#Maku

8 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *