MÌNH CHẲNG THÍCH HÌNH ẢNH NÀY

MÌNH CHẲNG THÍCH HÌNH ẢNH NÀY!
Cảm giác của mình nhìn vào cái cổng trào là nó giống cái “lều vịt” của các bác nông dân ngoài ruộng, vừa bị gió thổi tốc mái trơ bộ xương khung xộc xệch!
Đếm bộ xương khung thấy 8 thanh sắt uốn cong hình chữ V. Nếu tính theo quan niệm nhà Phật thì ” sinh lão bệnh tử, sinh lão bệnh tử” đúng vào chữ Tử!
Mình khuyên Quảng Ninh nên xem xét lại cái cổng này, nó như nhà không nóc, lại còn xô lệch! Nếu cứ tiếc tiền mà để sau này tỉnh có nhiều chuyện chẳng hay đâu, dân không phục, quan cãi nhau, lộn tùng phèo lên cho mà xem! Mình nói thật đấy.

16 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *