Mình chọn tha thứ không phải vì mình nhu nhược mà bởi vì mình hiểu rằng tha thứ là một trong những đức tính tốt đẹp nhất trên đời

Mình chọn tha thứ không phải vì mình nhu nhược mà bởi vì mình hiểu rằng tha thứ là một trong những đức tính tốt đẹp nhất trên đời, không bao giờ là sai cả.
Mình lựa chọn tha thứ còn một nguyên nhân nữa, không phải vì mình không giữ vững lập trường mà bởi vì mình hiểu rằng mọi chuyện không nên làm tận làm tuyệt.
Mình chọn nhường nhịn không có nghĩa là mình đang bị thụt lùi mà vì mình hiểu rằng “một sự nhịn, chín sự lành” nhịn một chút sóng yên biển lặng, lùi một chút biển rộng trời cao.
Mình chọn chân thành và nói lời thẳng thắng là bởi vì mình những lời nói dối, trái với lương tâm chỉ dùng để đối phó tình huống trong khi thật lòng đối đãi, nói lời chân tình mới thật sự giải quyết vấn đề và không có hậu họa về sau.
Mình chọn lương thiện không phải vì mình mềm yếu mà bởi vì mình hiểu rằng lương thiện là bản tính nguyên sơ của mỗi con người, ” nhân chi sơ, tính bổn thiện” làm người thì không thể chọn con đường trở thành kẻ ác, người ác tất sẽ có báo ứng vì cuộc sống này luôn công bằng.
Mình chọn “khờ khạo” không phải vì mình khờ khạo thật mà bởi vì mình hiểu rằng khi đối diện với hiểu lầm, oan ức, bất công thì không nên so đo tính toán quá mà cứ nở nụ cười mà lặng nhìn thế thái nhân tình.
Đôi khi giả ngốc không phải vì ngốc thật mà muốn cho đối phương thêm một cơ hội nữa.
Mình trân trọng nghĩa tình không phải vì mình quỵ lụy mà bởi vì không nhất thiết phải bỏ khoảng thời gian ttốt đẹp giữa chúng mình.
Cuộc đời này vốn dĩ có nhiều điều dù mình có muốn hay không thì chúng vẫn tồn tại. Tuy nhiên khi đối diện với cuộc đời thì bản tính của mình như thế nào mới là quan trọng nhất.
Sưu tầm.!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *