Mình thích những sáng kiến tốt phục vụ con người như Grab hay Uber nhưng rõ ràng đằng sau đó ngoài những người không chịu thay đổi để bắt kịp thời đại

Mình thích những sáng kiến tốt phục vụ con người như Grab hay Uber nhưng rõ ràng đằng sau đó ngoài những người không chịu thay đổi để bắt kịp thời đại, ngồi oán trách thì cũng có những người không thể nào đi theo được và họ mỉm cười buồn giữa đời…
“Hồi ông cải tạo về thì mẹ đã mất, một thân mình không nơi không nhà, giờ già run run tối ngủ dưới hiên nhà người ta, sáng ngóng mãi khách đi xe ôm mà ít lắm, muốn làm Grab hay Uber cũng không được ….” rồi ông cười nhìn vào khoảng không mênh mông bất định …
P/s: buồn buồn ngồi bẹp xuống phố thấy có những người còn nhiều nỗi hơn mình….
Lam ơi, Lam ơi Lam đâu rồi Tăng Gia Hải Lam
See Translation

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *