MỌI NGƯỜI CHÚ Ý

MỌI NGƯỜI CHÚ Ý !!!!!
Tờ tiền có chữ BP ở đầu seri là không được lấy nha . Đó là tiền giả nhé mn !!
Những tờ tiền giả có chữ như sau nhé :
500k : LF – NJ – LN
200k : AT – BS – CN – BP
100k : LF – FT – SG – Yi
50k : XP – LB – MA – SA – VR – WP !!!!
Coppy cho mọi ng cảnh giác a.đọc xong em phải bỏ hết tiền ra kiểm tra.tiền này mang ra ngan hàng là bị đục lỗ vứt đi hết đó .Ai bán hang nhớ cẩn thận soi kĩ nha !
Nguồn: copy facebook
See Translation

8 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *