một bài cả tháng giời mới đưa lên

một bài cả tháng giời mới đưa lên…
VNExpress dẫn ra một tình huống ứng xử để lý giải tại sao người ta cảm phục ông Putin ở nước Nga trong khi cả thế giới phương Tây + Mỹ + Nhật… tìm cách hạ uy tín nước Nga trên trường quốc tế.
Mưa… Thời tiết chỉ là một phần rất rất nhỏ là hoàn cảnh môi trường để người ta thể hiện cách cư xử về ý thức, tình cảm, nhận thức của người ta. Mọi biểu hiện của mọi người trong hoàn cảnh tự nhiên, xã hội đều cho thấy tầm – tâm – tính người ta.
See Translation

4 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *