“Ông Chris Nguyễn

“Ông Chris Nguyễn, cảnh sát Westminster, cho biết, “Trong hai tuần qua đã có khoảng 10 vụ giựt bóp, giựt dây chuyền xảy ra ở Westminster, Garden Grove, Anaheim. Cảnh sát chưa bắt được ai. Tụi nó chạy lẹ lắm.”
Trước tình trạng cướp giật gia tăng, cảnh sát viên Chris Nguyễn khuyên, “Đi ra ngoài đường thì phải để ý ai lòng vòng quanh mình. Có người nào lạ thì nên tránh đi. Những người thực hiện chuyện này theo như nạn nhân mô tả là Mễ hay Mỹ đen, cho nên khi thấy những người như vậy mà lạ thì đừng tới gần.”
“Ngoài ra khi đi ra đường thì cũng nên giấu những đồ quý, phải cầm bóp cho chặt, phải để ý xung quanh. Những người bị giựt thường là những người không để ý. Nhiều người khi ra đường cứ nhìn vào điện thoại nên không biết những người đó tới gần giựt bóp. Tốt nhất là ra đường phải để ý thôi,” ông Chris nhắc.
Viên cảnh sát nói thêm, “Những người này thường để ý vào phụ nữ Việt Nam lớn tuổi nhiều hơn, vì vậy những người lớn tuổi nên để ý khi ra đường.” “

6 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *