Phòng xông đá muối ở BaborSpa Saigon

Phòng xông đá muối ở BaborSpa Saigon, ngày nào tui cũng bày thêm việc ra cho mọi người có thêm việc làm & cho tui thêm mệt hehe…
Tui cứ tập trung kinh doanh vào sức khoẻ & dinh dưỡng vì tui hiểu rất rõ 1 điều là Các bác sĩ tương lai sẽ không trị bệnh bằng thuốc nữa, mà thay vào đó là phòng / trị bệnh bằng dinh dưỡng & tập luyện .

4 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *