Sài gòn một chiều mưa

Sài gòn một chiều mưa, anh em VNAV đến thăm cụ Đại , người audiofile già nổi tiếng . Năm nay cụ đã 82 nhưng ngọn lửa đam mê chưa bao giờ tăt. Hệ thống 4 đường tiếng đánh bằng phân tần chủ động đem lại cho người nghe những cảm xúc khó tả . Mình tự hỏi, năm 82 tuổi liệu mình có còn đam mê cháy bỏng như cụ Đại hay không?