Sự hiền lành và nghèo khó của họ

Sự hiền lành và nghèo khó của họ. Tiền túi xây nhà thờ chứ ai cho. Thiên vị và bất công chính trong dân tộc mình thì sao đi lên. Nhìn Hàn Quốc đạo tăng từng ngày họ giàu thế nào. Miền Nam trước 75 họ giàu làm sao? Thấy Chú kết nghĩa với mẹ tôi ĐL Thăng bị dập thế nào! Đâu là công lý ở Việt Nam hay là diễn viên tôi yêu mến là anh Công Lý. Đêm qua nổ cái lò 1 Fomosa đấy. Nhiều cái sẽ kéo đến khi người lành bị giết dưới điên cuồng của người ác – họ bị thành người đá rồi. Và ai nghe họ không nghĩ suy thì là người bùn hay đá chứ không yêu thương bằng máu thịt tim hồng mềm mại. Nhìn lại đi.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *